Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

1. Kdo je správcem osobních údajů?

1.1. Správcem osobních údajů je společnost UNIWELL CZ s.r.o., IČO: 26050994, se sídlem Zdíkov, č.p. 180, PSČ 384 72, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 11220 (dále „Společnost“).

1.2. Osobní údaje, které jste nám poskytli musí být přesné a úplné. Jste povinni nás informovat o jakékoli změně v těchto osobních údajích bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

1.3. V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů Společností se, prosím, obraťte na: Jana Vlachová, tel.: +420 388 402 922, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

2. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

2.1. Společnost shromažďuje a zpracovává údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s Vaším přihlášením do výběrového řízení na obsazení pracovní pozice v naší Společnosti, zejména v rámci Vašeho životopisu, při osobním pohovoru či prostřednictvím e-mailu nebo formuláře Společnosti – Žádost o přijetí do zaměstnání. Jedná se zejména o následující kategorie osobních údajů:

2.1.1. adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, případně kontaktní adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa.

2.1.2. popisné údaje: údaje o vzdělání, údaje o předchozím zaměstnání, fotografie (byla-li součástí životopisu).

2.1.3. ostatní údaje: údaje, které jste nám dobrovolně sdělili nad rámec výše uvedeného (např. v zaslaném životopisu či u osobního pohovoru, aniž bychom je vyžadovali).

3. Proč tyto osobní údaje potřebujeme (účel a právní důvod zpracování)?

3.1. Osobní údaje dle článku 2.1 zpracováváme za účelem:

3.1.1. Vašeho zařazení do probíhajícího výběrového řízení, a to na základě článku 6/1 b GDPR (zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost), k tomuto zpracování nepotřebujeme Váš souhlas.

3.1.2. Vašeho opětovného kontaktování po skončení výběrového řízení v případě, kdy jste nebyli na obsazovanou pozici vybráni, a to na základě článku 6/1 f GDPR (zpracování prováděné v oprávněném zájmu Společnosti), k tomuto zpracování nepotřebujeme Váš souhlas.

3.2. Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných za uvedenými účely je požadavkem Společnosti, který je v souladu s příslušnými právními předpisy. Nemáte zákonem uloženou povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout, ale bez jejich poskytnutí Vás nemůžeme do výběrového řízení zařadit.

4. Jak budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a komu je můžeme poskytnout?

4.1. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně přímo našimi zaměstnanci.

4.2. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny požadovat sdělení osobních údajů (např. Policie ČR, kontrolní úřady apod.).

5. Jak dlouho bude Společnost uchovávat osobní údaje?

5.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely uvedené v čl. 3.1 po dobu trvání výběrového řízení a následně maximálně po dobu 3 měsíců po skončení výběrového řízení, v případě obsazované pozice vedoucího pracovníka po dobu 6 měsíců po skončení výběrového řízení.

6. Jaká jsou Vaše práva?

6.1. Máte právo nás požádat, abychom:

6.1.1. Vám bez zbytečného odkladu zpřístupnili Vaše osobní údaje, opravili Vaše nepřesné osobní údaje či doplnili neúplné osobní údaje.

6.1.2. bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, pokud odvoláte tento souhlas a nebudeme mít žádný jiný právní důvod pro další zpracování (např. zákonnou povinnost).

6.1.3. omezili zpracování Vašich osobních údajů; současně máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, kdy jsou údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu.

6.1.4. Vás bez zbytečného odkladu informovali o třetích osobách, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny.